STRESSCOACHING

Når vi i daglig tale taler om stress, mener vi ofte flere forskellige ting. Ofte taler vi i flæng om årsager, om vores reaktion og om de symptomer, stress giver. For bedre at forstå stress, er det vigtigt at skelne mellem disse ting.

Årsager er ting, der kan udløse stress.

Stress er noget, der sker i vores krop. Stress påvirker os både fysisk og psykisk. Stress opstår, når det, vi oplever, gør eller tænker, er i konflikt med vores mål, muligheder, evner, værdier eller personlighed. Dette sker i vid udstrækning ubevidst.

Vi mennesker er forskellige, og vi bliver ikke alle stresset af de samme årsager. Nogle stressårsager er generelt stressende. Men faktisk, så kan noget, der stresser en person, fjerne stress hos en anden. Og omvendt. Når man går ind og skal lave stressforebyggelse og stresshåndtering, er man ofte nødt til at tage individuelle hensyn.

Her og nu stress vs. langvarig stress

I daglig tale bruger vi ofte ordet stress i to forskellige betydninger. Dels for det, vi oplever her og nu (”vi er stressede”, ”der er stress på”, ”det stresser mig”, osv.) og dels om den langvarige mere farlige stress (”hun har stress”, ”han er sygemeldt pga. stress”, osv.). Faktisk, så er det to sider af samme sag.

Alvorlig stress kan ramme hvem som helst, hvis forholdene er ugunstige. For mange mennesker kommer alvorlig stress som en overraskelse, da de ikke troede, at det kunne ”ramme” dem.

Stresscoaching er meget mere end almindelig coaching eller terapi. F.eks. er rådgivning en vigtig komponent. Ved stresscoaching arbejder man både med afstresning, at få en hverdag til at fungere og at få et liv i balance. Den stressede vil både få hjælp til at komme ovenpå igen og hjælp til at håndtere nuværende og fremtidig stress. Dette gøres både med praktiske værktøjer og mentale værktøjer.

Stresscoaching er en målrettet hjælp til at få stressen ud af kroppen samt til at forebygge stress. Alle kan have gavn af stresscoaching. Stresscoaching er hjælp til selvhjælp, så man efter et kort forløb har lært at undgå alvorlig stress, også i fremtiden.