INDIVIDUEL TERAPI

For i højere grad at kunne tage ansvaret for vore liv og for løsningen af vore udfordringer og problemer, skal vi selvfølgelig have den fornødne følelsesmæssige, mentale eller praktiske formåen til det.

Eksempler på, hvad du kan ønske hjælp til (som individuel klient):

 • Lavt selvværd eller selvtillid
 • Psykisk ubalance
 • Ensomhed/isolation
 • Tab og sorg
 • Angst
 • Stress
 • Depression
 • Narcissistisk opvækst og senfølger heraf
 • Trafikuheld
 • Overgreb
 • Chok og traumer
 • Stoppe uhensigtsmæssige mønstre
 • Gentagelsestvang – (se også mit foredrag Kvinde rejs dig op!)
 • Problematiske eller smertefulde roller eller relationer til familien/kollegaer/kæreste
 • Parforholdsproblematikker/skilsmisse
 • Sammenbragte familiers problematikker
 • Opvækst med svære vilkår
 • Spiseforstyrrelser, misbrug eller anden selvskadende adfærd

Metoden

Gennem samtaler arbejder vi os gennem forskellige niveauer (af udvikling):

 • ID-Udviklingsspiralen
  Indenfor ID-Psykoterapi illustrerer vi psykoterapeutisk arbejde gennem en model, som vi kalder for ID-udviklingsspiralen. Tanken er, at vi i et psykoterapiforløb eller en dybere selvudviklingsproces naturligt bevæger os gennem forskellige lag eller dimensioner af psyken, som hver især er blevet beskrevet af forskellige psykologiske og terapeutiske traditioner igennem mere end 100 år.
 • Det adfærdspsykologiske niveau
  Vore mere eller mindre hensigtsmæssige adfærdsmønstre.
 • Det kognitive niveau
  De filtre vi oplever verden igennem.
 • Det systemiske niveau
  De roller og relationsmønstre, vi indgår i, som udgør den gode eller dårlige ”kemi” imellem mennesker.
 • Det psykodynamiske niveau
  Den opvækst, som har formet såvel vores personlighed og vore måder at relatere på som de filtre, vi ser og hører verden igennem og vore konkrete adfærdsmønstre.
 • Det eksistentielle niveau
  De alment menneskelige grundvilkår, som vi alle må konfrontere os med.
 • Det humanistiske niveau
  At udfolde det potentiale som vi kommer til verden med – at aktualisere vore værdier og den personlige mening med vore liv.
 • Det transpersonlige niveau
  Vores inderste essentielle kerne.

Formålet med den individuelle terapi er:

 • Bevidstgørelse af mønstre og adfærd (at blive mere opmærksom, at erkende og forstå)
 • Mønsterbrud
 • Re-orientering via motivation
 • Tilegne sig nye kompetencer
 • Energiarbejde
 • Integration af nyt
 • Holdningsændring – at ændre indstilling til os selv, til andre og til livet
 • Ansvarliggørelse – at blive mere ansvarlig for sit eget liv
 • Kompetenceudvikling – at udvikle sin formåen og udnytte sine evner
 • Afbalancering – at genfinde den psykiske og energimæssige balance
 • Integration – at blive mere hel i krop, sind og ånd (at hænge bedre sammen)
 • Dis-identifikation – at bryde identifikationen med de gamle roller, opfattelser, adfærdsmønstre etc. og finde ind til sjælen