PARTERAPI, fornyet kærlighed eller hjælp til et farvel?

“Ægteskabet er og bliver den vigtigste opdagelsesrejse mennesket kan foretage” (Søren Kirkegaard) .. og en fast track til selvudvikling!

I behøver ikke være i krise, ulykkelig eller skal skilles, for at arbejde med jeres parforhold. I kan have et ønske om, at ville dybere og udvikle jer i forholdet. Forskningen viser, at nu tidligere vi kommer igang i parterapien, nu bedre muligheder har vi for at forblive et par, i det lange løb.

Parterapi er selvfølgelig også for par, der oplever problemer i parforholdet, og behøver en støtte og hjælp udefra.

Mange kommer når de oplever problemer med kommunikation, misforståelser, skænderier og konflikter, mister gnisten, begæret, følelsesmæssigt eller seksuelt. Ønsket er ofte det samme. At genskabe kontakten. Skænderierne, magtkampene, eller tavsheden, bliver udtrykket på den smerte vi mærker, og for nogle vores bedste forsøg på, at blive hørt, set og forstået. Desværre skaber dette ofte mere afstand.

Vi har brug for redskaber og indsigt, til at komme igennem de svære situationer, mønsteret efterlader os i. Det kan være større kriser, ved tab, sygdom eller utroskab, hvor vi mister kontakten til os selv og hinanden.

Det er ikke mængden af skænderierne, der er det er afgørende for om vi forbliver sammen men det vi gør med tabet af den kontakt og hvor længe der går før den er genskabt og repareret.

Et par-arbejde er ydermere et stykke personligt arbejde, hvorigennem du får en dybere indsigt og forståelse af dig selv og dine egne handlemønstre.

Årsagerne, ønskerne og begrundelserne kan være mange – men én ting har vi til fælles:

Vi er villige til, at engagere os og investere i hinanden, at arbejde med det (hvad end det måtte være), der afholder os fra at få det parforhold, vi ønsker os. Når der er nok information giver vi alle mening.

Forløbet kan også været forebyggende, for jer der skal påbegynde eller som allerede ér i den sammenbragtefamilie.  Det er brugbart med redskaber, og terapi, til at navigere i dette komplekse landskab, der er så forskellig fra førstegangs familien.

Et forløb, hos en parterapeut kan være det, der hjælper jer med at blive sammen, ofte mere livfuldt end før, eller det kan hjælpe jer med at komme fra hinanden, på en mere rolig og kærlig måde.

Eksempler på, hvad par i terapi ønsker at få hjælp til:

 • at ændre lytte-/talemønstre
 • at skifte fra konflikt til kontakt
 • at lære, at vise sårbarhed og dele følsomme emner uden at gå i forsvar. Glæde, kærlighed og kreativitet fødes sammen med sårbarheden
 • at skabe større bevidsthed, omkring virkning og årsag af din egen og din partners adfærd
 • at genfinde romantikken, begær og erotikken i hverdagen
 • at udforske forskellighederne i parforholdet og derigennem opleve dets sårbarheder samt styrker
 • at “overkomme” og leve med sorg og tab
 • at genvinde tillid og tryghed
 • at arbejde med jalousi og utroskab
 • at forstå, håndterer og reparere tidligere konflikter og sår mellem jer med henblik på at forstærke og genetablerer kærligheden i parforholdet
 • at bryde mønstrene og forstå senfølger af narcissistisk opvækst
 • sammenbragte familieproblematikker – Redskaber til jer der er i og skal tilgå sammenbragt familie.
 • metoden – Imagoterapi og EFT (Emotionsfokuseret terapi)
 • hjælp til afklaring og skilsmisse
 • før og efter/samtaler omkring skilsmisse og børn – Redskaber, og hjælp til at komme godt igennem den svære tid
 • Hjælp til par med, ADHD/ADD. Kommunikation, forståelse og selvomsorg. Rammer og struktur. Mestringsstrategier til dagligdagen, parforholdet, familien og job. 

Imago – Relationsterapi, handler om at skabe og styrke det følelsesmæssige bånd mellem dig og din partner gennem at øge åbenheden, nærheden, samarbejdet og trygheden imellem jer.

Imago, er kort fortalt en teori og metode, der integrerer det bedste fra mange discipliner: udviklingspsykologi, socialpsykologi, narrativ psykologi, adfærdspsykologi, kognitiv psykologi, neuropsykologi, filosofi og spirituelle tankesystemer. 

Det primære formål med EFT, Emotionsfokuseret, parterapi er, at arbejde med at styrke parrets relation til hinanden, dvs. skabe et mere trygt og kærligt parforhold, og gennem terapien støtte parret i at ændre på de negative mønstre, som parrene oplever de side fast i, og som er ødelæggende for parforholdet. Målet er, sammen med parret at skabe en mere tryg relation, hvor  i som par bliver bedre i stand til at kommunikere med hinanden, forstå hinanden og rumme hinandens forskelligheder.

Begge metoder kan også anvendes som redskab til en mere tryg skilsmisse.

Imago-baseret parterapi har mange formål:

 • at lære en ny måde at tale og lytte på​​
 • at opløse og transformere konflikter​​
 • at skabe en fælles parforholdsvision​​
 • at udvikle de nødvendige færdigheder til at realisere visionen​
 • at opdage sin partner som det unikke menneske hun/han er​
 • at opdage muligheder for personlig vækst og følelsesmæssig heling​​
 • at genfinde romancen
 • at skabe tryghed til at turde udtrykke umødte behov og længsler fra fortiden ind i nutidens relation

EFT – emotionsfokuseret terapi har til formål:

 • Det primære formål med EFT parterapi er at arbejde med at styrke parrets relation til hinanden, dvs. skabe et mere trygt og kærligt parforhold, og gennem terapien støtte parret i at ændre på de negative mønstre, som parrene oplever at side fast i, og som er ødelæggende for parforholdet.
 • Målet er, sammen med parret at skabe en mere tryg relation, hvor parret bliver bedre i stand til at kommunikere med hinanden, forstå hinanden og rumme hinandens forskelligheder.