PARTERAPI

Man behøver ikke være i krise eller ulykkelig for at arbejde med sit par forhold – man kan have et ønske om, at man vil dybere i forholdet.

Andre har udfordringer i kommunikationen og vil gerne have redskaber til at komme forbi de svære situationer, som de altid havner i.

Årsagerne, ønskerne og begrundelserne kan være mange – men én ting har vi til fælles:

Vi er villige til at engagere os og investere i hinanden, at arbejde med det (hvad end det måtte være), der afholder os fra at få det parforhold, vi ønsker os.

Eksempler på, hvad par i terapi ønsker at få hjælp til:

 • at ændre lytte-/talemønstre
 • at skifte fra konflikt til kontakt
 • at lære at være sårbar og dele følsomme emner uden at gå i forsvar. Glæde, kærlighed og kreativitet fødes sammen med sårbarheden
 • at skabe større bevidsthed om virkningen af din adfærd på din partner
 • at genfinde romantikken og erotikken i hverdagen
 • at udforske forskellighederne i parforholdet og derigennem opleve dets sårbarheder samt styrker
 • at “overkomme” og leve med sorg og tab
 • at genvinde tillid og tryghed
 • at arbejde med jalousi og utroskab
 • at bryde mønstrene og forstå senfølger af narcissistisk opvækst
 • sammenbragte familieproblematikker
 • metoden – Imagoterapi

Imago handler om at skabe og styrke det følelsesmæssige bånd mellem dig og din partner gennem at øge åbenheden, nærheden, samarbejdet og trygheden imellem jer.

Imago er kort fortalt en teori og metode, der integrerer det bedste fra mange discipliner: udviklingspsykologi, socialpsykologi, narrativ psykologi, adfærdspsykologi, kognitiv psykologi, neuropsykologi, filosofi og spirituelle tankesystemer. 

Imago-baseret parterapi har mange formål:

 • at lære en ny måde at tale og lytte på​​
 • at opløse og transformere konflikter​​
 • at skabe en fælles parforholdsvision​​
 • at udvikle de nødvendige færdigheder til at realisere visionen​
 • at opdage sin partner som det unikke menneske hun/han er​
 • at opdage muligheder for personlig vækst og følelsesmæssig heling​​
 • at genfinde romancen